Dronların tarım alanına inişi

2020-12-23

İnsanlar için İHA'lar temelde tarımsal uygulamaların üç yönüne dayanıyor ve dikkat çekiyor:

Biri tarımsal bitki korumadır. Tarımsal bitki koruma, tarımın en önemli parçasıdır. Ekim, sulama, püskürtme, inceleme ve hasat olarak ikiye ayrılır. Tarımsal kalkınmanın ana bileşenidir. Tarımsal bitki korumada insansız hava araçlarının değeri aşikardır. Şu anda, yerli tarımsal dronlar çoğunlukla bitki koruma makineleridir. Bitki koruma makinelerinin kullanılmasıyla, gençler artık löslerle yüzleşip gökyüzüne dönmek zorunda kalmıyor.
İkincisi, tarımsal ölçüm ve haritalama. Akıllı tarımın gelişimi, tarımsal etüt ve haritalamadan ayrılamaz. Tarımsal araştırma ve haritalama, yalnızca çiftçilere tarımsal üretim yapmada yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kırsal hükümetlerin arazi haklarını ve tarım yönetimini onaylamasına da yardımcı olur. Geçmişte, tarımsal ölçme ve haritalama genellikle manuel ölçme veya uzaktan algılama teknolojisini kullanıyordu, ancak bu yöntemler, İHA ölçme ve haritalamanın kolaylığı, rahatlığı, doğruluğu, güvenliği, istihbaratı ve ucuzluğundan uzaktır.
Üçüncüsü kırsal lojistiktir. Akıllı tarımın gelişimi sadece üretim ve yönetimde değil, aynı zamanda satışta da yatmaktadır. Kırsal alanlardaki arazi, çevre, teknik fonlar ve diğer faktörlerin kısıtlamaları nedeniyle karayolu ulaşım altyapısı geri kalmış ve lojistik gelişim yetersiz olduğundan tarım ürünlerinin satışı her zaman engellenmektedir. Bu bağlamda, İHA dağıtımının yükselmesi ve gelişmesi şüphesiz kırsal lojistik sistemine büyük bir gelişme getirecektir.
Özetle, akıllı tarım için insansız hava araçlarının değeri, esas olarak tarımsal üretim, yönetim ve hizmetlerin üç yönünde sergileniyor. Tarımsal bitki koruma, tarımsal araştırma ve haritalama ve kırsal lojistik alanlarındaki önemli nimetler sayesinde, geleneksel tarımın kapsamlı ve akıllıca yükseltilmesini teşvik edebilir. Tam da bu nedenle, insansız hava araçlarının tarım alanında uygulanması insanlar tarafından geniş ölçüde tercih edilecektir.